Apabila sudah diterima di pilihan jurusan yang pertama, bolehkan pindah jurusan ke pilihan kedua?

Mohon maaf apabila sudah dinyatakan diterima disalah satu jurusan, tidak dapat pindah kejurusan lain, kecuali mengikuti jalur seleksi selanjutnya.

Related articles

Was this helpful?